Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
15/11/2018 - 01:11:06 PM | 1271
Dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm), hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop) và thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping).

Dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm), hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop) và thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping).

Thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm)

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop)

 
Thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping)

 
 

Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trờiThi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trờiThi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trờiThi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời