SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
16/11/2018 - 03:11:33 PM | 1201
Hệ thống điện năng lượng mặt trời được cấu thành chính từ các tấm pin mặt trời (pin quang điện). Các tấm pin năng lượng mặt trời trong hệ thống đóng vai trò hấp thụ ánh nắng mặt trời, chuyển hóa quang năng thành điện năng và điện năng được đưa lên điện lưới hoặc lưu trữ trực tiếp trên ắc quy để hoạt động độc lập. Hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ chuyển hóa thành nguồn điện một chiều (DC) thành nguồn điện xoay chiều (AC) thông qua bộ chuyển đổi điện nối lưới (inverter).

SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI