LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
16/11/2018 - 04:11:07 PM | 1227
Dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm), hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop) và thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping).

 

Dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm), hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop) và thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping).

Thi công lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời (Solar farm)

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà (Rooftop)

 

 

 
Thi công hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời (Solar pumping)

 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI